• ترمینال غرب آزادی تهران

  ساخت اسکلت فلزی ساختمان و نماهای فلزی داخل و خارج ایستگاه راه نزدیک ترمینال غرب آزادی
 • ایستگاه صادقیه

  ساخت و نصب دو ورودی و پل روگذر اتصال دهنده سکوهای شمالی و جنوبی ایستگاه صادقیه
 • سد ساوه

  ساخت و نصب تاسیسات سردکننده بتون و اسکلت فلزی نوارهای حمل کننده مصالح
 • مترو سیدخندان

  ساخت سازه های نگهبان ایستگاه های ۴۵ متری سید خندان
 • مخازن سوخت ۵۰۰۰۰ لیتری

  انبارهای عمومی خرمشهر ,پایگاه پنجم شکاری اهواز , ترمینال آزادی و پمپ بنزین نظام آباد
 • عسلویه

  ساخت و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای آسانسور ضد انفجار پتروشیمی نور
 • پارک آب و آتش

  ساخت و نصب ۴ دستگاه برج لوله ای پایه های مشعل پارک آب و آتش
 • مترو تهران

  ساخت گانتری و بوم ماشین حفار و شاسی حمل قالب سگمنت و نوارهای حمل مصالح داخل تونل